torsdag 11 februari 2016

Medborgarförslag

Vad är ett medborgarförslag?


Medborgarförslag är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. Öka ditt inflytande - lämna medborgarförslag!

Vem får lämna medborgarförslag?


Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, även barn och ungdomar omfattas av rätten att lämna medborgarförslag. Föreningar kan dock inte lämna förslag.

Vilka frågor kan det handla om?


Ett medborgarförslag kan bara tas upp i kommunfullmäktige om det ligger inom dess befogenhetsområde. Man kan alltså inte lämna förslag i ärenden som handhas av staten eller annan huvudman. Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma med-borgarförslag.

Vad händer med ditt förslag?


Ett medborgarförslag måste undersökas innan beslut tas. Det görs av kommun-styrelsen eller den nämnd som är ansvarig för verksamheten som förslaget gäller. Fullmäktige ska fatta beslut inom ett år från det att förslaget lämnades. Du som har lämnat in ett medborgarförslag har rätt att yttra dig när förslaget behandlas i kommunfullmäktige.

Hur ska förslaget utformas?


Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namn, adress och telefonnummer ska anges. Använd gärna blanketten för medborgar-förslag. Anonyma förslag tas inte upp.

Hur ska förslaget lämnas?


Förslaget ska lämnas eller skickas till Kommunkansliet senast två vardagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Adressen är:

Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Har du frågor?


Kontakta Karin Höglund, administrativ chef
Tfn: 0651-181 12
E-post: karin.hoglund@ljusdal.se
Publicerad: 2011-12-19 12.03

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland