måndag 8 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Kommunstyrelsens webbdiarium

Vad är ett diarium?


Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligaste registerformen är ett diarium, men här återfinns bara en bråkdel av alla allmänna handlingar som finns inom en kommun. Många allmänna handlingar finns i andra typer av register eller i särskilda verksamhetssystem. Om du är intresserad av att veta vilka olika typer av allmänna handlingar som finns inom en viss kommunal verksamhet kan du begära att få se förvaltningens arkiveringsplan. Det finns också regler i Personuppgiftslagen som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarier på internet. Än så länge visas endast kommun-styrelsens diarium på webben. De övriga nämndernas diarium kommer att publiceras så småningom.

Kommunstyrelsens webbdiarium


I detta webbaserade diarium kan du söka efter ärenden som behandlas i Ljusdals kommuns kommunstyrelse. Kommunens webbdiarium visar inte hela ärendevyn, utan bara rubriker för ärendena och handlingarna. I postlistan kan man dock se en lista över inkomna eller upprättade ärenden för en längre tidsperiod. I denna postlista syns inte så kallad övrig post, det vill säga den post som registrerats men inte diarieförs. För att få ta del av denna, kontakta registrator.

Till kommunstyrelsens webbdiarium

Publicerad: 2012-02-01 16.26
Kontakt
Eva Wiberg
Registrator
Kommunkansliet
Kommunledningskontoret
827 80 Ljusdal
Tfn: 0651-181 09
E-post: kommun@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland