tisdag 9 februari 2016

Kommunfullmäktiges utsändning 2011-02-28

OBS! Ärendelistan nedan är indexerad, vilket innebär att filmen startar på det ärende du klickar på.
Vill du se hela utsändningen klickar du på länken i högerspalt.
Ärenden:
32. Upprop

33. Val av två justerare tillika kontrollanter vid ev. omröstningar. Tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

34. Prövning huruvida sammanträdet är i laga ordning kungjort

Allmänhetens frågestund

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. 

35. Ledamöternas korta frågor

Informationsärenden

36. Information från kommunchefen

37. Information från revisorerna

38. Information om Framtidsboxen
 

Beslutsärenden

39. Ombyggnad av före detta Hofréus fastighet i Färila

40. Ansökan från Loos Ekonomiska Förening om höjd kommunal bankgaranti

41. Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för alla åldrar (0 - 100 år)

42. Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för ungdomar

43. Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Anpassa bussarna

44. Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Bemanningspool

Medborgarförslag

45. Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdals kommun

46. Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Tallbacken

47. Medborgarförslag gällande förnyelse av Förvaltningshusets entré.

Interpellationer

48. Interpellation från Bodil Eriksson, Fp, till utbildningsnämndens ordförande  Malin Ängerå gällande Intraprenaden  Hybo-Ämbarboområdet. Svar.

49. Interpellation från Helena Brink, C, till kommunalrådet gällande framtidsinriktat och långsiktigt Bostadspolitiskt handlingsprogram. Svar.

OBS! Rödmarkerade ärenden tas vid nästa kommunfullmäktige

50. Interpellation från Pontus Sjölund, M, till kommunstyrelsens ordförande gällande ungdomsarbete sommaren 2011. Svar.

51. Interpellation från Ingrid Olsson, C, till kommunstyrelsens ordförande gällande turistnäringen. Svar.

Valärenden

52. Val av ersättare i omsorgsnämnden (SRD) mandatperioden 2011 - 2014

53. Val av ersättare i utbildningsnämnden (SRD) mandatperioden 2011-2014

54. Revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Närljus räkenskaper och förvaltning (2 ordinarie, varav en auktoriserad + 2 ersättare, varav en auktoriserad)

55. Revisor och ersättare för granskning av stiftelsen Stenegård (2+2)

56. Revisorer och ersättare för granskning av AB Ljusdalshem (2+2) från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman 2012

57. Revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Ljusdalshem (2+2)

58. Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper

59. Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper

60. Revisorer och ersättare (2+2) för granskning av studieförbundens räkenskaper för verksamheten

61. Revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdensmuseum) (1+1) för år 2011

62. Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Albert Vikstens donationsfonds förvaltning och räkenskaper

63. Revisorer och ersättare i kommunens donationsfonder (1+1)

64. Revisor och ersättare (1+1) för AB Ljusdals Servicehus från årsstämman 2011 till årsstämman 2012

65. Revisorer och ersättare (2+2) för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige

66. Revisorer och ersättare (2+2) för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige

67. Revisorer och ersättare (2+2) för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige

68. Revisor och ersättare (1+2) för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB från bolagsstämman 2011 tlll bolagsstämman 2012

69. Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige

70. Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige

71. Val av ersättare ( 2 st ) för V och Mp i Region Gävleborg, 2011 - 2014

Avsägelser

72. Britta Wing, S, avsäger sig sitt uppdrag som ersättare för stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne Järvsö. Fyllnadsval.

73. Birgitta Ek, S, avsäger sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne, Järvsö. Fyllnadsval.

74. Ev. övriga valärenden, motioner,  interpellationer, frågor och ärenden för kännedom

Publicerad: 2011-03-01 07.38
Se hela sändningen

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland