söndag 7 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Frågor och Svar (FAQ)

Avgift

Information om barnomsorgstaxa (även skolbarnomsorgstaxa)

BarnomsorgsreglerWord


Hur gör jag när vi ska separera?

Ska barnet bo växelvis hos dig och din före detta och båda behöver barnomsorg skall ni ha varsin plats. Barnet stannar där det är men ni betalar var och en för barnomsorgen.

 

Hur mycket ska jag betala när mitt barn bara är på förskolan 15 timmar per vecka?

Vi tillämpar maxtaxa i kommunen och den baseras på en viss procent per barn av din bruttoinkomst (vad du tjänar innan skatt). Ju mer du tjänar desto mer betalar du,  

Får mitt barn vara på fritidshemmet när jag är föräldraledig/arbetslös?

Ditt barn har ingen självklar rätt att vara på fritidshemmet under din föräldraledighet/arbetslöshet. Detta prövas av elevhälsan lokalt och/eller centralt.

 

Hur mycket ska jag betala i barnomsorg om jag har försörjningsstöd?

Får du hjälp av individ och familjeomsorgen för din försörjning har du ingen beskattningsbar inkomst och därför betalar du inget för din barnomsorg under dessa omständigheter.

 

Hur mycket ska jag betala i barnomsorg om jag studerar?

Har du studiebidrag och/eller lån från CSN har du ingen beskattningsbar inkomst och därför är din inkomst 0 kr.
Går du däremot en utbildning via arbetsförmedlingen där försäkringskassan betalar ut studiemedel har du en beskattningsbar inkomst.

 

Ska jag ta med barnbidraget eller bostadsbidraget som en inkomst?

Nej.

Får mitt barn mat på förskolan när barnet bara vistas där 15 timmar i veckan?

Barnen erbjuds mat om deras tid är förlagd under förskolans ordinarie måltidstid.

Om mitt barn bara ska vara på förskolan 15 timmar per vecka, hur förlägges tiden då?

Vistelsetiden för barnet sker genom en diskussion med personalen och föräldrarna. Vid oenighet avgör förskolechefen/rektorn.

Kan jag "spara" tid om jag till exempel bara utnyttjat 10 av 15 timmar en vecka ?

Nej.

Vad är allmän förskola?

Allmän förskola bedrivs inom befintlig förskoleverksamhet och är en frivillig verksamhet. Kommunen måste dock erbjuda allmän förskola för alla barn från och med det året barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är gratis för barnet och följer grundskolans läsårstider, 15 timmar per vecka. Barnet får inte vara på förskolan under loven. Om du som förälder behöver tillsyn mer än 15 timmar samt på loven, får du ett avdrag på din barnomsorgstaxa med 28 % från och med 15/8.

Varje vår skickar kommunen ut en inbjudan till alla barn som fyller 3 år innevarande år. Har du barnomsorg redan behöver du bara skicka in blanketten om du vill byta omsorg och/eller gå över till alternativet gratis. Annars får du automatiskt avdraget på barnomsorgstaxan från och med den 15 augusti.

Kan jag förlora min plats inom barnomsorgen/skolbarnomsorgen?

Om du inte betalar för din omsorgsplats enligt fakturan, kan du riskera att bli avstängd från barnomsorgen.

Hur länge får jag vänta på en plats inom barnomsorgen?

Förälder erbjuds plats så snart som möjligt. Barn som stått i kö 4 månader garanteras plats inom den kommunala verksamheten. Dock finns ingen garanti för att barnet får just den platsen som önskas. På enskilda förskolor kan väntetiden vara längre.

Vad är förtur?

Man kan få förtur till barnomsorgsplats antingen via intyg från Individ- och familjeomsorgen eller via läkarintyg.

Vad betyder föräldrasamverkan?

När ett barn börjar i barn- eller skolbarnsomsorgen ska föräldrarna medverka under inskolningstiden. Föräldrar och personal planerar tillsammans denna tid. Detta är grunden för ett samarbete med barnets bästa i fokus.

Huvudansvaret för barnets fostran ligger på föräldrarna. Ett väl utvecklat samarbetat mellan föräldrar och personal är därför en självklar del av verksamheten. I kommunens förskole- och skolplan betonas också ökat föräldraengagemang. Föräldrarna ska uppleva att de kan påverka innehållet i arbetet.

Till vem vänder jag mig om jag har klagomål?

Vänd dig till rektor/förskolechef som får hantera klagomålet.

Öppettider

De kommunala verksamheterna har öppet utifrån brukarnas behov. Behöver någon tillsyn från 06.00 respektive fram till 19.00 anpassar vi öppethållandet efter det. De kommunala förskolorna och fritidshemmen har dock öppet max 12 timmar per dag. I kommunen finns ett dagbarnvårdarkollektiv som har öppet alla dagar dygnet runt efter behov.
De enskilda förskolorna har andra öppettider.

Stängningsdagar?

Barn- och skolbarnsomsorgen stänger 3 dagar per år för personalens fortbildning. Dessa dagar varierar från år till år, men föräldrarna får i god tid reda på när dessa dagar kommer att förläggas för att kunna ordna tillsynen själva under dessa dagar.

Publicerad: 2015-09-18 09.21
Om du inte har fått svar på dina frågor kontakta

Lisbeth Brink

Tfn. 0651-181 61

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland