fredag 12 februari 2016

Byggnadsvård

Daniel Olsson

Har du frågor kring äldre byggnader eller byggnadsvård i Ljusdals kommun?

Kontakta i så fall gärna byggnadsantikvarie Daniel Olsson vid Länsmuseet Gävleborg, som sedan 2004 finns stationerad på plan 4 i Förvaltningshuset i Ljusdal. Länsmuseet kan exempelvis lämna råd om kunniga hantverkare, lämpliga material och metoder vid renoveringar samt ge upplysningar om byggnaders och platsers historia. Genom det samarbete som finns mellan Ljusdals kommun och Länsmuseet lämnar Länsmuseet även synpunkter på nya planer och bygglovärenden till kommunen.

Hör gärna av dig via e-post: daniel.olsson@xlm.se eller telefon: 0651-183 07, 026-65 56 72.

Du kan även läsa mer på Länsmuseets hemsida.

Publicerad: 2015-11-24 09.17
Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland