tisdag 9 februari 2016

Välkommen till plan och bygg

Plan och bygg kommer du i kontakt med om du ska söka bygglov, göra en anmälan eller söka strandskyddsdispens. Det kan gälla uppförande av ny byggnad, om- och tillbyggnad, eldningsanläggning, ändrad mark- och lokalanvändning eller byggande inom strandskyddat område. Vi arbetar även med energirådgivning och bostadsanpassning.

Till oss kan du vända dig när har frågor om planering, markköp, lediga tomter, kommunens skog, kartor och GIS-frågor (Geografiska InformationsSystem).

All kommunal planering görs för att säkra allmänhetens intresse. Samhällsplanering är när vi planerar för vår fysiska miljö, det vill säga miljön vi har runt omkring oss.

Våra aktiviteter gör att stora områden av mark och vatten i vår kommun tas i anspråk till bostäder, arbetsplatser, vägar, järnvägar, energiförsörjning, med mera.

För att samhället ska fungera på bästa sätt måste varje kommun planera för hur man vill nyttja kommunens mark och vatten.

För att vi ska kunna ge dig bästa service - boka in ditt besök i förväg genom att kontakta oss.

Ljusdals kommun
Plan och bygg
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-180 00 (växel)
Fax: 0651-183 80

Bygglov telefontid: kl.08.00-09.30

Öppettider: mån- fre, 08.00-16.30
Lunchstängt 12.00-13.00

Skiss på gammalt badhus i Ljusdal
Publicerad: 2012-03-08 11.49
Kontakt

Du kan också skicka e-post till oss.
Skriv gärna direkt i ärenderubriken att det är till byggenheten.

bygg@ljusdal.se

Handläggningstiden är 10 veckor (gäller komplett ärende).

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland