onsdag 10 februari 2016

Bidrag till företagsutveckling

Region Gävleborg kan ge stöd i form av olika bidragsformer till företag. Dessa stöd följer deras riktlinjer vid beslut. Mer information hittar du på www.regiongavleborg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsstöd

kan sökas för investeringar i byggnader, produktutveckling, anläggningar, maskiner och inventarier (inte köp av fastigheter, företag eller fordon). Stöd kan också ges till extraordinära kostnader för marknadsföring, produktutveckling med mera. Stödet är procentuellt av den totala investeringen.

Samverkansprojekt

Då samverkan sker mellan minst två fristående företag kan samverkansprojekt sökas. Stödet kan vara för immateriella investeringar (ex gemensamma marknadsföringsinsatser). Avtal ska upprättas mellan företagen som ska reglera varje företags andel i projektet.

Mikrostöd

Små och nystartade företag som är högst två år gamla kan söka detta stöd för investeringar i maskiner, inventarier och marknadsföring med mera i samband med företagsstarten.

Konsultcheck

För att utveckla företaget genom köp av externa konsulttjänster kan man söka detta stöd.

Starta eget bidrag

Är du arbetssökande och har planer på att starta eget har Arbetsförmedlingen råd inför starten. Information hittar du på www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnova

Här kan man hitta information om medel till innovation och forskning. Läs mer på www.vinnova.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi

Hos Almi har du möjlighet att söka lån. Läs mer på www.almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2011-12-12 20.26

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland