lördag 7 mars 2015

Bidrag till företagsutveckling

Länsstyrelsen kan ge stöd i form av olika bidragsformer till företag. Dessa stöd följer Länsstyrelsens riktlinjer vid beslut. Mer information hittar du på www.lansstyrelsen.se/gavleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsstöd


kan sökas för investeringar i byggnader, produktutveckling, anläggningar, maskiner och inventarier (inte köp av fastigheter, företag eller fordon). Stöd kan också ges till extraordinära kostnader för marknadsföring, produktutveckling med mera. Stödet är procentuellt av den totala investeringen.

Samverkansprojekt


Då samverkan sker mellan minst två fristående företag kan samverkansprojekt sökas. Stödet kan vara för immateriella investeringar (ex gemensamma marknadsföringsinsatser). Avtal ska upprättas mellan företagen som ska reglera varje företags andel i projektet.

Mikrostöd


Små och nystartade företag som är högst två år gamla kan söka detta stöd för investeringar i maskiner, inventarier och marknadsföring med mera i samband med företagsstarten.

Konsultcheck


För att utveckla företaget genom köp av externa konsulttjänster kan man söka detta stöd.

Starta eget bidrag


Är du arbetssökande och har planer på att starta eget har Arbetsförmedlingen råd inför starten. Information hittar du på www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnova


Här kan man hitta information om medel till innovation och forskning. Läs mer på www.vinnova.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi


Hos Almi har du möjlighet att söka lån. Läs mer på www.almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Publicerad: 2011-12-12 20.26

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland