lördag 1 november 2014
Till Startsida
Tillbaka

Förberedelsefas för kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform (ICLD) (se riktlinjer om kommunalt partnerskap i högerspalten) som genom resultatinriktade projekt ska bidraga till utveckling av kommunal verksamhet i prioriterade samarbetsländer och i Sverige till nytta för båda parter.

Nu har förberedelserna för kommunalt partnerskap påbörjats mellan Ljusdals kommun och Kisumu kommun och Mombasa kommun i Kenya. Målet för det kortsiktiga arbetet är att genom ett förberedande besök fokusera möten och diskussioner kring gemensamma områden.

Prioriterade områden:

  •   Jämställdhet
  •   Demokrati  
  •   Lokal ekonomisk utveckling
  •   Turismutveckling
  •   Miljöfrågor
  •   Klimathotet

Ett långsiktigt mål med partnerskapet är att tillsammans uppnå en del av FN:s millenniemål (se länk i högerspalten)med ett strategiskt och metodinriktat arbete. Att sträva efter att uppnå millenniemålen i ett partnerskap kommer att innebära att kommunerna kommer bli mer attraktiva genom integrering och internationalisering.

Kisumu kommun i Kenya är en millenniekommun, Ljusdals kommun är inne i en process för att bli en millenniekommun och Mombasa har ambitionen att sträva efter några av målen men är ännu inte inne i en process för att bli millenniekommun. När parterna tillsammans har tagit fram metoder och ett fast förhållningssätt ska det bildas centrum för spridning av hur man åstadkommer hållbara samhällen i dagens globaliserade värld. Kisumu och Mombasa har betonat att ett samarbete mellan deras kommuner på längre sikt kan ge positiva effekter. På lång sikt ska samarbetet resultera i flera kommande projekt.

- Ett av skälen till det som nu händer är att man i kommunen under 2009 bildade ett ungdomsråd där ungdomarna största engagemang handlade om mänskliga rättigheter.
- Sedan har detta engagemang växt där vårt internationella engagemang nu har klart utvecklats, säger Birgitta Piippola, tidigare ungdomsstrateg och i dag projektledare inom kommunen.

Partnerskapet ska utveckla en gemensam arbetsmetod för ett fortsatt samarbete.

Den 26 september 2011 kommer fullmäktige att ta beslut om kommunen ska ingå i partnerskapet.

Publicerad: 2013-06-20 20.41
Tipsa en kompis
Kontakt


Ljusdals kommun

0651-180 00

Länkar
Dokument
ReseberättelsePDF från Kenya
mars 2011, Lovisa Mickelsson

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland