onsdag 10 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Välkommen till barnomsorgen


Ny självservice för vårdnadshavare

Viktigt meddelande till vårdnadshavare. Under februari månad byter utbildningsförvaltningen verksamhetssystem för elevhantering.

Det innebär att vårdnadshavare som använder något av skolans självservicesystem kommer att märka vissa förändringar.

Under februari kan fortfarande Hypernet användas för att göra ansökningar till barnomsorg samt göra inkomständringar. Schemaändringar meddelas direkt till personalen på förskolan/fritidshemmet

Dexter kommer inte att vara tillgängligt för föräldrar och elever under februari.

Från och med mars månad går utbildningsförvaltningen över till Skolplatsen som självservicesystem. För att logga in där behövs inget användarnamn och lösenord som tidigare. Istället används e-legitimation vid inloggning.

Utförligare information kommer i början av mars.


Nya avgiftsnivåer för maxtaxa fr.o.m. 2016-01-01

Från och med den 1 januari 2016 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 42 890 kr/mån får höjda avgifter för förskola och fritidshem

Den höjda avgiften beror på att staten höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 42 890 kr/mån till 43 760 kr/mån. 

Högsta avgiftsbelopp per månad enligt nedan:

Förskola

  • barn 1: 3 procent av inkomsten - dock högst 1 313 kronor/månad
  • barn 2: 2 procent av inkomsten - dock högst 875 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad

Fritidshem

  • barn 1: 2 procent av inkomsten - dock högst 875 kronor/månad
  • barn 2: 1 procent av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.E-tjänst för ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För dig som vill ändra ditt barns uppgifter eller ansöka om plats i Ljusdals kommuns kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem finns nu e-tjänsten Hypernet förskola och fritidshem

Via denna e-tjänst kan du lätt och smidigt ansöka om plats för ditt barn. Du kan också säga upp plats, ändra schema, korrigera inkomstuppgifter, med mera.

Om du inte har barn i omsorg (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem) kan ansökan om inloggningsuppgifter göras direkt via e-tjänsten. Se länk nedan. Inloggningsuppgifterna skickas sedan till din hemadress eller e-postadress.

Hypernet är en 24-timmarstjänst som gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att, på tider som passar dig, lämna uppgifter som rör ditt/dina barns placering.

Hypernet

Via denna e-tjänst kan du lätt och smidigt ansöka om plats för ditt barn. Du kan också säga upp plats, ändra schema, korrigera inkomstuppgifter, med mera.

Om du inte har barn i omsorg (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem) kan ansökan om inloggningsuppgifter göras direkt via e-tjänsten. Se länk nedan. Inloggningsuppgifterna skickas sedan till din hemadress eller e-postadress.

Hypernet är en 24-timmarstjänst som gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att, på tider som passar dig, lämna uppgifter som rör ditt/dina barns placering.

Publicerad: 2016-01-27 09.14

Kontakt

Lisbeth Brink
Tel: 0651-181 61
E-post: lisbeth.brink@ljusdal.se

Verksamhetsfrågor,support mot lokala administratörer och enhetshandläggare
__________________________________

Anethe Georgsson Nilsson
Tel: 0651- 181 60
E-post: nettan.nilsson@ljusdal.se

Teknisk support mot lokala administratörer och enhetshandläggare

Dokument & länkar

Manualer Hypernet

Förskola

Fritidshem

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland