måndag 25 maj 2015

Skadedjur

Djur som inte är önskvärda kan få benämningen skadedjur. Med skadedjur avses dock främst olika insekter som angriper livsmedel, trä och textiler. Råttor och andra gnagare brukar också vara de mest frekventa skadedjuren. Vissa skadedjur kan vara väldigt svåra att bli av med då de är små och förökar sig fort. De kan följa med skadade förpackningar, komma in via skadade lister och otätheter. De livnär sig sedan av rester och spill av framför allt livsmedel. För att minska risken för skadedjursangrepp är det viktigt att städa upp matrester och rester av spannmål och det är bra att kontrollera att lister vid dörrar och fönster är täta. Har man ett svårlöst skadedjursproblem går det att kontakta ett företag som har specialiserat sig på skadedjur till exempel Anticimex.

Besvär från fåglar


Duvor och kajor brukar kunna ställa till med förtret för fastighetsägare då de ofta förekommer i stort antal och deras avföring befläckar fastigheten. Anledningen till att fåglarna sitter på vissa byggnader mer än andra är för att det finns goda betingelser för dem att sitta just där. De trivs där helt enkelt. Det fastighetsägaren kan göra då är att minska trivseln för fåglarna. Det finns företag som specialiserar sig på detta, bland annat Scan Cord AB och Anticimex.
Publicerad: 2013-10-15 15.38

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland